Tìm nguyện vọng
Home » Bậc ĐH,CĐ » Đề thi / Đáp án

Thông tin website

Bộ Giáo dục và Đào tạo Cục Công nghệ thông tin.
Địa chỉ: Số 49 - Đại Cồ Việt - Hà Nội. Tel:8695712 Fax: 8693712 Email: cit@moet.edu.vn
Đề thi và đáp án:
Chú ý: Bạn sử dụng AcrobatReaderđể đọc.
Nếu bạn chưa có, bạn có thể vào đây để download.

 Năm 2013

 Năm 2012

 Năm 2011
Khối A
| Đề thi Toán | Đáp án Toán
| Đề thi Lý | Đáp án Lý
| Đề thi Hoá | Đáp án Hoá
Khối A-Cao đẳng
| Đề thi Toán | Đáp án Toán
| Đề thi Lý | Đáp án Lý
| Đề thi Hoá | Đáp án Hoá
Khối A1D1-Cao đẳng
| Đáp án Anh
Khối B
| Đề thi Toán | Đáp án Toán
| Đề thi Sinh | Đáp án Sinh
| Đề thi Hoá | Đáp án Hoá
Khối B-Cao đẳng
| Đề thi Toán | Đáp án Toán
| Đề thi Sinh | Đáp án Sinh
| Đề thi Hoá | Đáp án Hoá
Khối C
| Đề thi Văn | Đáp án Văn
| Đề thi Sử | Đáp án Sử
| Đề thi Địa | Đáp án Địa
Khối C-Cao đẳng
| Đề thi Văn | Đáp án Văn
| Đề thi Sử | Đáp án Sử
| Đề thi Địa | Đáp án Địa
Khối D
| Đề thi Văn | Đáp án Văn
| Đề thi Trung | Đáp án Trung
| Đề thi Toán | Đáp án Toán
| Đề thi Pháp | Đáp án Pháp
| Đề thi Nhật | Đáp án Nhật
| Đề thi Nga | Đáp án Nga
| Đề thi Đức | Đáp án Đức
| Đề thi Anh | Đáp án Anh
Khối D-Cao đẳng
| Đề thi Văn | Đáp án Văn
| Đề thi Trung | Đáp án Trung
| Đề thi Toán | Đáp án Toán
| Đề thi Pháp | Đáp án Pháp
| Đề thi Nga | Đáp án Nga
| Đề thi Anh | Đáp án Anh

 Năm 2010

 Năm 2009

 Năm 2008

 Năm 2007

 Năm 2006

 Năm 2005

 Năm 2004

 Năm 2003

 Năm 2002


Thông báo: Địa chỉ để các trường tự cập nhật dữ liệu tuyển sinh: http://ts.edu.net.vn.

Ý kiến bạn

Ngành nghề mà bạn coi là NÓNG nhất và khoái nhất hiện nay?
Ai thường đưa ra lời khuyên, giúp bạn lựa chọn nghề nghiệp?
Thông tin trên ts.edu.net giúp bạn đến đâu trong việc lựa chọn nghề nghiệp?