Tìm nguyện vọng
Home » Bậc THPT » Tốt nghiệp PTTH » Đề thi / Đáp án

Thông tin website

Bộ Giáo dục và Đào tạo Cục Công nghệ thông tin.
Địa chỉ: Số 15 - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Tel:8695712 Fax: 8693712 Email: cit@moet.edu.vn
Đề thi và đáp án:
Chú ý: Bạn sử dụng AcrobatReaderđể đọc.
Nếu bạn chưa có, bạn có thể vào đây để download.


 Năm 2015

 Năm 2013

 Năm 2012

 Năm 2011

 Năm 2010
Hệ Chuẩn và Nâng cao
| Đề thi Pháp | Đáp án Pháp
| Đề thi Nga | Đáp án Nga
| Đề thi Anh | Đáp án Anh
Hệ Giáo dục thường xuyên
| HD chấm Văn | Đề thi Văn
| HD chấm Toán | Đề thi Toán
| HD chấm Sử | Đề thi Sử
| HD chấm Địa | Đề thi Địa
| Đề thi Lý | Đáp án Lý
| Đề thi Hoá | Đáp án Hoá
Hệ Phổ thông
| HD chấm Văn | Đề thi Văn
| HD chấm Toán | Đề thi Toán
| HD chấm Sử | Đề thi Sử
| HD chấm Địa | Đề thi Địa
| Đề thi Trung | Đáp án Trung
| Đề thi Nhật | Đáp án Nhật
| Đề thi Lý | Đáp án Lý
| Đề thi Hoá | Đáp án Hoá
| Đề thi Đức | Đáp án Đức
Hệ Phổ thông - 3 năm
| Đề thi Pháp | Đáp án Pháp
| Đề thi Nga | Đáp án Nga
| Đề thi Anh | Đáp án Anh

 Năm 2009

 Năm 2008-K2

 Năm 2008

 Năm 2007-K2

 Năm 2007

 Năm 2006

 Năm 2005

 Năm 2004

 Năm 2003


Ý kiến bạn

Ngành nghề mà bạn coi là NÓNG nhất và khoái nhất hiện nay?
Ai thường đưa ra lời khuyên, giúp bạn lựa chọn nghề nghiệp?
Thông tin trên ts.edu.net giúp bạn đến đâu trong việc lựa chọn nghề nghiệp?