Tìm nguyện vọng
Home » Bậc ĐH,CĐ » Tra điểm thi ĐH,CĐ

Thông tin website

Bộ Giáo dục và Đào tạo Cục Công nghệ thông tin.
Địa chỉ: Số 15 - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Tel:8695712 Fax: 8693712 Email: cit@moet.edu.vn

Tra điểm thi ĐH - CĐ:
Để tra điểm bạn cần phải có mã trường, số báo danh, cũng có thể tra theo tên. Click vào đây để xem các mã trường đã có dữ liệu. Bạn có thể vào đây để đăng ký để nhận thông báo điểm qua e-mail.
Lưu ý : Trên danh sách chỉ hiển thị điểm 3 môn văn hoá. [ Xem top 100 quốc gia ]
Dữ liệu  
Các mã trường hiện có: BKA, BPH, BVH, BVS, C01, C05, C06, C08, C12, C14, C16, C17, C20, C21, C22, C23, C24, C33, C36, C41, C46, C57, C59, C61, C62, CBC, CBH, CBT, CBV, CCB, CCC, CCE, CCH, CCI, CCK, CCM, CCO, CCP, CCQ, CCX, CCY, CDC, CDN, CDP, CDT, CDU, CDV, CEA, CEM, CES, CET, CGD, CGN, CGS, CGT, CHH, CHK, CHN, CHV, CHY, CK4, CKA, CKB, CKC, CKD, CKE, CKK, CKM, CKO, CKQ, CKT, CKV, CLD, CLH, CLT, CM2, CM3, CMM, CMS, CNC, CND, CNN, CNP, CPN, CPP, CPT, CPY, CSA, CSB, CST, CTE, CTH, CTM, CTP, CTQ, CTS, CTV, CTW, CVB, CVL, CVN, CVS, CVV, CXD, CXH, CXN, CXS, CYE, CYH, CYI, CYL, CYP, CYQ, CYU, CYZ, D03, D20, D50, D54, D61, DBD, DBH, DBL, DCD, DCH, DCN, DCT, DCV, DDA, DDD, DDF, DDI, DDK, DDL, DDM, DDN, DDP, DDQ, DDS, DFA, DHA, DHB, DHC, DHD, DHF, DHH, DHK, DHL, DHN, DHQ, DHS, DHT, DHY, DKC, DKH, DKK, DKQ, DKS, DKT, DKY, DLA, DLH, DLS, DLT, DLX, DMS, DMT, DNC, DNH, DNU, DPQ, DPY, DQB, DQK, DQN, DQT, DQU, DTA, DTB, DTC, DTD, DTE, DTF, DTH, DTK, DTL, DTN, DTQ, DTS, DTT, DTY, DTZ, DVD, DVT, DVX, DYH, FBU, GHA, GSA, GTA, GTS, HAU, HBT, HCH, HCP, HCS, HDT, HEH, HFH, HGH, HHA, HHK, HQH, HQT, HTC, HUI, HVN, HVQ, HYD, KCC, KGH, KHA, KMA, KQH, KSA, KTS, LAH, LBH, LCH, LDA, LNH, LPH, LPS, MBS, MDA, MHN, MTC, MTH, MTS, MTU, NHF, NHH, NHP, NHS, NLS, NQH, NTH, NTS, NTT, PBH, PKH, QHE, QHF, QHI, QHL, QHS, QHT, QHX, QHY, QSB, QSC, QSK, QSQ, QST, QSX, QSY, SDU, SGD, SKH, SKN, SKV, SNH, SP2, SPD, SPH, SPK, SPS, STS, TAG, TBD, TCT, TCU, TDB, TDD, TDH, TDL, TDM, TDS, TDV, TGH, THP, THV, TLA, TLS, TMA, TQU, TSB, TSN, TSS, TTB, TTG, TTH, TTN, TYS, UKB, VHD, VHH, VHS, VPH, VUI, XDA, XDT, YCT, YDD, YDN, YDS, YHB, YKV, YPB, YQH, YTB, YTC, ZNH, ZNS, ZPH
Mã trường: (bắt buộc )
Số báo danh:  (không gõ khối)
hoặc họ tên:

Thông báo: Địa chỉ để các trường tự cập nhật dữ liệu tuyển sinh: http://ts.edu.net.vn.

Ý kiến bạn

Ngành nghề mà bạn coi là NÓNG nhất và khoái nhất hiện nay?
Ai thường đưa ra lời khuyên, giúp bạn lựa chọn nghề nghiệp?
Thông tin trên ts.edu.net giúp bạn đến đâu trong việc lựa chọn nghề nghiệp?