Tìm nguyện vọng
Home » Bậc ĐH,CĐ » Thông tin tuyển sinh » Đối tượng, Khu vực

..

Thông tin website

Bộ Giáo dục và Đào tạo Cục Công nghệ thông tin.
Địa chỉ: Số 49 - Đại Cồ Việt - Hà Nội. Tel:8695712 Fax: 8693712 Email: cit@moet.edu.vn
Tra khu vực ưu tiên:
PHÂN CHIA KHU VỰC TRÊN CẢ NƯỚC Quay lại | Bản in | Gửi mail
Khu vực 1 (viết tắt là KV1) gồm:
Các xã, thị trấn thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo trong đó có các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo qui định của chính phủ.
Khu vực 2 (viết tắt là KV2) gồm:
Các thành phố trực thuộc tỉnh (không trực thuộc trung ương) và các thịc xã, các huyện ngoại thành của các thành phố trực thuộc trung ương.
Khu vực 2 nông thôn (viết tắt là KV2-NT) gồm:
Bao dồmg các xã, thịc trấn không thuộc KV1, KV2, KV3.
Khu vực 3 (viết tắt là KV3) gồm:
Các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương.

Khu vực ưu tiên tại mỗi địa phương có khác nhau. Bạn có thể tra khu vực ưu tiên của bạn bằng cách tìm tới địa phương bạn trong danh sách dưới đây.

Chọn nhanh:
Từ A-G
Từ H-P
Từ Q-Z
BẢNG KÝ HIỆU CÁC ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN
Nhóm ưu tiên 1:
Dân tộc thiểu số:
Công dân Việt Nam có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.
CNƯT, CS thi đua:
Công nhân ưu tú trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen.
Thương bệnh binh, quân nhân..:
+ Thương binh, bệnh binh, người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;
+ Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại khu vực 1;
+ Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;
+ Quân nhân, công an nhân dân hoàn thành nghĩa vụ đã xuất ngũ có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;
Con Liệt sĩ, thương,bệnh binh nặng:
+ Con liệt sĩ ;
+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;
+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;
+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh“, làm suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;
+ Con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động.
+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngμy 01/01/1945 hoặc con của người hoạt động cách mạng từ ngμy 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 .
+ Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học là người được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
Nhóm ưu tiên 2:
Q.nhân,CA,TNXP:
+ Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;
+ Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 18 tháng không ở khu vực 1;
Con Thương, bệnh binh dưới 81%:
+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;
+ Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;
+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như
thương binh“, làm suy giảm khả năng lao động dưới 81%;
Lao động ƯT,thợ giỏi..:
+ Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, thành phố, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng và huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
+ Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm;
+ Y tá, dược tá, hộ lý, kỹ thuật viên, y sĩ, dược sĩ trung cấp đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành y, dược.

Thông báo: Địa chỉ để các trường tự cập nhật dữ liệu tuyển sinh: http://ts.edu.net.vn.

Ý kiến bạn

Ngành nghề mà bạn coi là NÓNG nhất và khoái nhất hiện nay?
Ai thường đưa ra lời khuyên, giúp bạn lựa chọn nghề nghiệp?
Thông tin trên ts.edu.net giúp bạn đến đâu trong việc lựa chọn nghề nghiệp?