Tìm nguyện vọng
Home » Bậc ĐH,CĐ » Thông tin tuyển sinh

Thông tin website

Bộ Giáo dục và Đào tạo Cục Công nghệ thông tin.
Địa chỉ: Số 15 - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Tel:8695712 Fax: 8693712 Email: cit@moet.edu.vn
Quay lại | Bản in | Gửi mail
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước, dữ liệu chờ được cập nhật
Mã tuyển sinh: YDD
Tên tiếng Anh: Nam Dinh University of Nursing
Năm thành lập:
Cơ quanchủ quản: Bộ Y tế
Địa chỉ: Số 257 Hàn Thuyên, TP Nam Định, Nam Định.
Website: www.ndun.edu.vn
Tổng chỉ tiêu: 800 (ĐH: 650; CĐ: 150) Chính qui: 800
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngànhMôn thi/x.tuyểnChỉ tiêu
Điều dưỡng

D720501-Toán, Hóa học, Sinh học
-Toán, Ngữ văn, Sinh học
-Toán, Ngữ văn, Hóa học
650
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngànhMôn thi/x.tuyểnChỉ tiêu
Điều dưỡng

C720501-Toán, Hóa học, Sinh học
-Toán, Ngữ văn, Sinh học
-Toán, Ngữ văn, Hóa học
100
Hộ sinh

C720502-Toán, Hóa học, Sinh học
-Toán, Ngữ văn, Sinh học
-Toán, Ngữ văn, Hóa học
50
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:

- Phương thức TS:
+ Trình độ  đại  học:  Trường  tuyển  sinh
dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
+ Trình độ cao đẳng: Trường  tuyển  sinh
dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
- Các thông tin khác:
+  Khối  thi  truyền  thống:  Toán,  Hóa
học,  Sinh  học  (dự  kiến  xét  80%  tổng
chỉ  tiêu  đại  học,  cao  đẳng  chính  quy
của nhà trường)
+ Khối  thi mới: Toán, Ngữ văn, Sinh
học hoặc Toán, Ngữ văn, Hóa học (dự
kiến xét 20% tổng chỉ tiêu đại học, cao
đẳng chính quy của Nhà trường).

Quay lại | Thông tin thêm

Thông báo: Địa chỉ để các trường tự cập nhật dữ liệu tuyển sinh: http://ts.edu.net.vn.

Ý kiến bạn

Ngành nghề mà bạn coi là NÓNG nhất và khoái nhất hiện nay?
Ai thường đưa ra lời khuyên, giúp bạn lựa chọn nghề nghiệp?
Thông tin trên ts.edu.net giúp bạn đến đâu trong việc lựa chọn nghề nghiệp?