Tìm nguyện vọng
Home » Bậc ĐH,CĐ » Thông tin tuyển sinh

Thông tin website

Bộ Giáo dục và Đào tạo Cục Công nghệ thông tin.
Địa chỉ: Số 15 - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Tel:8695712 Fax: 8693712 Email: cit@moet.edu.vn
Quay lại | Bản in | Gửi mail
Trường Đại học Khoa Học - Đại học Huế
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước, dữ liệu chờ được cập nhật
Mã tuyển sinh: DHT
Cụm trường:Huế
Tên tiếng Anh: Hue University, College of Sciences
Năm thành lập:
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, Thành phố Huế. ĐT: (054) 3823 290
Website: www.husc.edu.vn
Tổng chỉ tiêu: 1830
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngànhMôn thi/x.tuyểnChỉ tiêu
Đông phương học

(*) là tổ hợp môn thi mới của ngành hoặc nhóm ngành tương ứng. Các tổ hợp này chỉ được xét tuyển 25% chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành.
D220213-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)
40
Triết học

D220301-Toán, Vật lí, Hoá học
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
40
Lịch sử

(*) là tổ hợp môn thi mới của ngành hoặc nhóm ngành tương ứng. Các tổ hợp này chỉ được xét tuyển 25% chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành.
D220310-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)
70
Xã hội học

(*) là tổ hợp môn thi mới của ngành hoặc nhóm ngành tương ứng. Các tổ hợp này chỉ được xét tuyển 25% chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành.
D310301-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)
50
Báo chí

(*) là tổ hợp môn thi mới của ngành hoặc nhóm ngành tương ứng. Các tổ hợp này chỉ được xét tuyển 25% chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành.
D320101-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)
150
Sinh học

(*) là tổ hợp môn thi mới của ngành hoặc nhóm ngành tương ứng. Các tổ hợp này chỉ được xét tuyển 25% chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành.
D420101-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
-Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*)
50
Công nghệ sinh học

(*) là tổ hợp môn thi mới của ngành hoặc nhóm ngành tương ứng. Các tổ hợp này chỉ được xét tuyển 25% chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành.
D420201-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
-Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*)
80
Vật lý học

(*) là tổ hợp môn thi mới của ngành hoặc nhóm ngành tương ứng. Các tổ hợp này chỉ được xét tuyển 25% chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành.
D440102-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (*)
60
Hoá học

(*) là tổ hợp môn thi mới của ngành hoặc nhóm ngành tương ứng. Các tổ hợp này chỉ được xét tuyển 25% chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành.
D440112-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh (*)
70
Địa lý tự nhiên

(*) là tổ hợp môn thi mới của ngành hoặc nhóm ngành tương ứng. Các tổ hợp này chỉ được xét tuyển 25% chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành.
D440217-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Địa lí (*)
40
Khoa học môi trường

(*) là tổ hợp môn thi mới của ngành hoặc nhóm ngành tương ứng. Các tổ hợp này chỉ được xét tuyển 25% chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành.
D440301-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh (*)
70
Quản lý tài nguyên và môi trường

(*) là tổ hợp môn thi mới của ngành hoặc nhóm ngành tương ứng. Các tổ hợp này chỉ được xét tuyển 25% chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành.
D850101-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
-Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*)
70
Công nghệ thông tin

D480201-TOÁN (hệ số 2), Vật lí, Hoá học
-TOÁN (hệ số 2), Vật lí, Tiếng Anh
200
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
70
Kiến trúc

(*) là tổ hợp môn thi mới của ngành hoặc nhóm ngành tương ứng. Các tổ hợp này chỉ được xét tuyển 25% chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành. (Môn Toán hệ số 1,5; môn Vẽ mĩ thuật hệ số 2)
D580102-TOÁN, Vật lí, VẼ MĨ THUẬT(*)
-TOÁN, Ngữ văn, VẼ MĨ THUẬT(*)
150
Công tác xã hội

(*) là tổ hợp môn thi mới của ngành hoặc nhóm ngành tương ứng. Các tổ hợp này chỉ được xét tuyển 25% chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành.
D760101-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)
150
Hán Nôm
Chỉ tiêu: 150 (cho các ngành: Hán - Nôm; Ngôn ngữ học; Văn học)
D220104-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)
Ngôn ngữ học
Chỉ tiêu: 150 (cho các ngành: Hán - Nôm; Ngôn ngữ học; Văn học)
(*) là tổ hợp môn thi mới của ngành hoặc nhóm ngành tương ứng. Các tổ hợp này chỉ được xét tuyển 25% chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành.
D220320-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)
Văn học
Chỉ tiêu: 150 (cho các ngành: Hán - Nôm; Ngôn ngữ học; Văn học)
(*) là tổ hợp môn thi mới của ngành hoặc nhóm ngành tương ứng. Các tổ hợp này chỉ được xét tuyển 25% chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành.
D220330-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)
Toán học
Chỉ tiêu: 120 cho 2 ngành (Toán học và Toán ứng dụng)
(*) là tổ hợp môn thi mới của ngành hoặc nhóm ngành tương ứng. Các tổ hợp này chỉ được xét tuyển 25% chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành.
D460101-TOÁN (hệ số 2), Vật lí, Hoá học
-TOÁN (hệ số 2), Vật lí, Tiếng Anh (*)
Toán ứng dụng
Chỉ tiêu: 120 cho 2 ngành (Toán học và Toán ứng dụng)  
(*) là tổ hợp môn thi mới của ngành hoặc nhóm ngành tương ứng. Các tổ hợp này chỉ được xét tuyển 25% chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành.
D460112-TOÁN (hệ số 2),, Vật lí, Hoá học
-TOÁN (hệ số 2),, Vật lí, Tiếng Anh (*)
Kỹ thuật địa chất
Chỉ tiêu: 200 cho các ngành (Kỹ thuật địa chất; Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ; Địa chất học)
(*) là tổ hợp môn thi mới của ngành hoặc nhóm ngành tương ứng. Các tổ hợp này chỉ được xét tuyển 25% chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành.
D520501-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh (*)
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
Chỉ tiêu: 200 cho các ngành (Kỹ thuật địa chất; Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ; Địa chất học)
(*) là tổ hợp môn thi mới của ngành hoặc nhóm ngành tương ứng. Các tổ hợp này chỉ được xét tuyển 25% chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành.
D520503-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh (*)
Địa chất học
Chỉ tiêu: 200 cho các ngành (Kỹ thuật địa chất; Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ; Địa chất học)
(*) là tổ hợp môn thi mới của ngành hoặc nhóm ngành tương ứng. Các tổ hợp này chỉ được xét tuyển 25% chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành.
D440201-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh (*)
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:

*  Đại học Huế có 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu là: Trường ĐH Khoa học (DHT), Trường ĐH Sư phạm (DHS), Trường ĐH Y Dược (DHY), Trường ĐH Nông Lâm (DHL), Trường ĐH Nghệ thuật (DHN), Trường ĐH Kinh tế (DHK), Trường ĐH Ngoại ngữ (DHF), Khoa Giáo dục Thể chất (DHC), Khoa Du lịch (DHD), Trường Đại học Luật (DHA) và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ).
- Đại học Huế tổ chức một Hội đồng tuyển sinh chung để tuyển sinh cho tất cả các trường thành viên, khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.
- Phương thức tuyển sinh: Đại học Huế sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
- Điểm trúng tuyển xác định theo ngành học. Riêng các Trường ĐH Khoa học, ĐH Nông Lâm, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị có một số ngành tuyển sinh theo nhóm ngành: Điểm trúng tuyển xét theo nhóm ngành và tổ hợp kết quả các môn thi.
- Các ngành sư phạm không tuyển những thí sinh dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
-----------------------------------------------
Trường Đại học Khoa học:
- Thí sinh xét tuyển vào ngành Kiến trúc, ngoài các môn văn hóa, thí sinh phải thi các môn năng khiếu theo quy định, cụ thể như sau:
Môn Toán có hệ số 1,5; môn Vẽ Mỹ thuật có hệ số 2 (gồm Vẽ Mỹ thuật 1: 6 điểm và Vẽ Mỹ thuật 2: 4 điểm); điều kiện xét tuyển là điểm môn Vẽ mỹ thuật chưa nhân hệ số phải  >= 5.
- Các ngành tuyển theo nhóm ngành:
Điểm trúng tuyển xét theo nhóm ngành và tổ hợp kết quả các môn thi. Sau khi học chung năm thứ nhất, sinh viên được xét vào học các ngành dựa vào nguyện vọng đã đăng ký và kết quả học tập.

- Trong 200 chỉ tiêu Nhóm ngành Kỹ thuật có 50 chỉ tiêu của ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ đào tạo tại Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị. Đối tượng xét tuyển là những thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ - Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế, có điểm trúng tuyển thấp hơn điểm trúng tuyển được đào tạo tại Huế.
 

Quay lại | Thông tin thêm

Thông báo: Địa chỉ để các trường tự cập nhật dữ liệu tuyển sinh: http://ts.edu.net.vn.

Ý kiến bạn

Ngành nghề mà bạn coi là NÓNG nhất và khoái nhất hiện nay?
Ai thường đưa ra lời khuyên, giúp bạn lựa chọn nghề nghiệp?
Thông tin trên ts.edu.net giúp bạn đến đâu trong việc lựa chọn nghề nghiệp?