Tìm nguyện vọng
Home » Bậc ĐH,CĐ » Thông tin tuyển sinh

Thông tin website

Bộ Giáo dục và Đào tạo Cục Công nghệ thông tin.
Địa chỉ: Số 15 - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Tel:8695712 Fax: 8693712 Email: cit@moet.edu.vn
Quay lại | Bản in | Gửi mail
Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước, dữ liệu chờ được cập nhật
Mã tuyển sinh: DHL
Cụm trường:Huế
Tên tiếng Anh: Hue Univertity of Agriculture and Forestry
Năm thành lập: 1967
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Số 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, Thành phố Huế. ĐT: (054) 3529138
Website: www.huaf.edu.vn
Tổng chỉ tiêu: 2400 (ĐH:2050; LT: 100; CĐ: 250)
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngànhMôn thi/x.tuyểnChỉ tiêu
Công thôn
Nhóm ngành Công nghệ kĩ thuật  chỉ tiêu 150
D510210-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Nhóm ngành Công nghệ kĩ thuật, chỉ tiêu 150
D510201-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Kỹ thuật cơ - điện tử
Nhóm ngành Công nghệ kĩ thuật, chỉ tiêu 150
D520114-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Công nghệ thực phẩm
Nhóm ngành Công nghệ chế biến và bảo quản, chỉ tiêu 200
D540101-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
Công nghệ sau thu hoạch
Nhóm ngành Công nghệ chế biến và bảo quản, chỉ tiêu 200
D540104-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
Quản lý đất đai

D850103-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
250
Khoa học đất
Nhóm ngành: Trồng trọt có 350 chỉ tiêu
D440306-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
Nông học
Nhóm ngành Trồng trọt, chỉ tiêu 350
D620109-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
Bảo vệ thực vật
Nhóm ngành Trồng trọt, chỉ tiêu 350
D620112-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
Khoa học cây trồng
Nhóm ngành Trồng trọt có 350 chỉ tiêu
D620110-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
Nhóm ngành Trồng trọt, chỉ tiêu 350
D620113-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)
Nhóm ngành Chăn nuôi - Thú y, chỉ tiêu 350
D620105-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
Thú y
Nhóm ngành Chăn nuôi - Thú y, chỉ tiêu 350
D640101-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
Nuôi trồng thuỷ sản
Nhóm ngành Thủy sản, chỉ tiêu 250
D620301-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
Quản lý nguồn lợi thủy sản
Nhóm ngành Thủy sản, chỉ tiêu 250
D620305-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
Công nghệ chế biến lâm sản
Nhóm ngành Lâm nghiệp, chỉ tiêu 300
D540301-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Lâm nghiệp
Nhóm ngành Lâm nghiệp, chỉ tiêu 300
D620201-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
Lâm nghiệp đô thị
Nhóm ngành Lâm nghiệp, chỉ tiêu 300
D620202-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
Quản lý tài nguyên rừng
Nhóm ngành Lâm nghiệp, chỉ tiêu 300
D620211-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
Khuyến nông (song ngành Khuyến nông - Phát triển nông thôn)
Nhóm ngành Phát triển nông thôn, chỉ tiêu 200
D620102-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
Phát triển nông thôn
Nhóm ngành Phát triển nông thôn, chỉ tiêu 200
D620116-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Khoa học cây trồng
Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học chính qui
D620110-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
Chăn nuôi
Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học chính qui
D620105-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
Nuôi trồng thủy sản
Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học chính qui
D620301-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
Quản lý đất đai
Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học chính qui
D850103-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
Công thôn
Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học chính qui
D510210-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngànhMôn thi/x.tuyểnChỉ tiêu
Khoa học cây trồng

C620110-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
40
Chăn nuôi

C620105-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
60
Nuôi trồng thủy sản

C620301-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
60
Quản lý đất đai

C850103-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
60
Công thôn

C510210-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
30
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:

*  Đại học Huế có 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu là: Trường ĐH Khoa học (DHT), Trường ĐH Sư phạm (DHS), Trường ĐH Y Dược (DHY), Trường ĐH Nông Lâm (DHL), Trường ĐH Nghệ thuật (DHN), Trường ĐH Kinh tế (DHK), Trường ĐH Ngoại ngữ (DHF), Khoa Giáo dục Thể chất (DHC), Khoa Du lịch (DHD), Trường Đại học Luật (DHA) và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ).
- Đại học Huế tổ chức một Hội đồng tuyển sinh chung để tuyển sinh cho tất cả các trường thành viên, khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Đại học Huế sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
- Điểm trúng tuyển xác định theo ngành học. Riêng các Trường ĐH Khoa học, ĐH Nông Lâm, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị có một số ngành tuyển sinh theo nhóm ngành: Điểm trúng tuyển xét theo nhóm ngành và tổ hợp kết quả các môn thi.
- Các ngành sư phạm không tuyển những thí sinh dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
-----------------------------------------------

Trường Đại học Nông Lâm:
- Điểm trúng tuyển xét theo nhóm ngành và tổ hợp kết quả các môn thi. Sau khi học chung năm thứ nhất, sinh viên được xét vào học các ngành dựa vào nguyện vọng đã đăng ký và kết quả học tập.
 

Quay lại | Thông tin thêm

Thông báo: Địa chỉ để các trường tự cập nhật dữ liệu tuyển sinh: http://ts.edu.net.vn.

Ý kiến bạn

Ngành nghề mà bạn coi là NÓNG nhất và khoái nhất hiện nay?
Ai thường đưa ra lời khuyên, giúp bạn lựa chọn nghề nghiệp?
Thông tin trên ts.edu.net giúp bạn đến đâu trong việc lựa chọn nghề nghiệp?