Tìm nguyện vọng
Home » Bậc ĐH,CĐ » Thông tin tuyển sinh

Thông tin website

Bộ Giáo dục và Đào tạo Cục Công nghệ thông tin.
Địa chỉ: Số 15 - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Tel:8695712 Fax: 8693712 Email: cit@moet.edu.vn
Quay lại | Bản in | Gửi mail
Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước, dữ liệu chờ được cập nhật
Mã tuyển sinh: CKY
Tên tiếng Anh:
Năm thành lập:
Cơ quanchủ quản: Bộ Y tế
Địa chỉ: 99 Hùng Vương, Hải Châu, Đà Nẵng.
Website: www.dhktyduocdn.edu.vn
Tổng chỉ tiêu: 1.200
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngànhMôn thi/x.tuyểnChỉ tiêu
Điều dưỡng
1. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN Thí sinh thi Đại học khối B năm 2013 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tổng điểm 3 môn đạt từ 14 điểm trở lên (không có môn điểm 0). Thí sinh đăng ký xét tuyển phải có đủ các quy định sau: - Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2013 có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường thí sinh dự thi cấp và ghi đầy đủ vào phần dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển. - 01 phong bì có dán tem ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh. - Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/ hồ sơ. Các hồ sơ không đúng quy định sẽ không được xét tuyển. - Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển nói trên được tính đối với thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Nguyên tắc xét tuyển là lấy kết quả thi tuyển sinh của thí sinh từ điểm cao nhất đến lúc đạt chỉ tiêu cần tuyển. 2. NƠI NHẬN HỒ SƠ - Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng- 99  Hùng Vương, phường Hải Châu 1 – quận Hải Châu – tp Đà Nẵng.  3. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ - Từ ngày 26/9/2013 đến 17h00 ngày 15/10/2013 (Thí sinh gởi qua đường bưu điện sẽ căn cứ ngày tháng theo dấu bưu điện) - Thí sinh được phép rút lại hồ sơ xét tuyển đã nộp, hạn cuối đến 17h00 ngày 10/10/2013. Trường không hoàn trả lệ phí xét tuyển cho những thí sinh xin rút hồ sơ.                      
5272050150
Xét nghiệm y học
1. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN Thí sinh thi Đại học khối B năm 2013 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tổng điểm 3 môn đạt từ 14 điểm trở lên (không có môn điểm 0). Thí sinh đăng ký xét tuyển phải có đủ các quy định sau: - Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2013 có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường thí sinh dự thi cấp và ghi đầy đủ vào phần dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển. - 01 phong bì có dán tem ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh. - Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/ hồ sơ. Các hồ sơ không đúng quy định sẽ không được xét tuyển. - Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển nói trên được tính đối với thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Nguyên tắc xét tuyển là lấy kết quả thi tuyển sinh của thí sinh từ điểm cao nhất đến lúc đạt chỉ tiêu cần tuyển. 2. NƠI NHẬN HỒ SƠ - Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng- 99  Hùng Vương, phường Hải Châu 1 – quận Hải Châu – tp Đà Nẵng. 3. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ - Từ ngày 26/9/2013 đến 17h00 ngày 15/10/2013 (Thí sinh gởi qua đường bưu điện sẽ căn cứ ngày tháng theo dấu bưu điện) - Thí sinh được phép rút lại hồ sơ xét tuyển đã nộp, hạn cuối đến 17h00 ngày 10/10/2013. Trường không hoàn trả lệ phí xét tuyển cho những thí sinh xin rút hồ sơ.          
5272033250
Dược học
1. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN Thí sinh thi Đại học khối B năm 2013 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tổng điểm 3 môn đạt từ 14 điểm trở lên (không có môn điểm 0). Thí sinh đăng ký xét tuyển phải có đủ các quy định sau: - Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2013 có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường thí sinh dự thi cấp và ghi đầy đủ vào phần dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển. - 01 phong bì có dán tem ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh. - Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/ hồ sơ. Các hồ sơ không đúng quy định sẽ không được xét tuyển. - Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển nói trên được tính đối với thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Nguyên tắc xét tuyển là lấy kết quả thi tuyển sinh của thí sinh từ điểm cao nhất đến lúc đạt chỉ tiêu cần tuyển. 2. NƠI NHẬN HỒ SƠ - Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng- 99  Hùng Vương, phường Hải Châu 1 – quận Hải Châu – tp Đà Nẵng. 3. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ - Từ ngày 26/9/2013 đến 17h00 ngày 15/10/2013 (Thí sinh gởi qua đường bưu điện sẽ căn cứ ngày tháng theo dấu bưu điện) - Thí sinh được phép rút lại hồ sơ xét tuyển đã nộp, hạn cuối đến 17h00 ngày 10/10/2013. Trường không hoàn trả lệ phí xét tuyển cho những thí sinh xin rút hồ sơ.          
5272040150
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngànhMôn thi/x.tuyểnChỉ tiêu
Điều dưỡng

C720501
Kĩ thuật y học

C720330
Hộ sinh

C720502
Dược

C900107
Xét nghiệm y học

C720332
Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng

C720333
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:

1. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Thí sinh thi Đại học khối B năm 2013 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tổng điểm 3 môn đạt từ 14 điểm trở lên (không có môn điểm 0). Thí sinh đăng ký xét tuyển phải có đủ các quy định sau:

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2013 có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường thí sinh dự thi cấp và ghi đầy đủ vào phần dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển.

- 01 phong bì có dán tem ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/ hồ sơ.

Các hồ sơ không đúng quy định sẽ không được xét tuyển.

- Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển nói trên được tính đối với thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Nguyên tắc xét tuyển là lấy kết quả thi tuyển sinh của thí sinh từ điểm cao nhất đến lúc đạt chỉ tiêu cần tuyển.

2. NƠI NHẬN HỒ SƠ

- Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng- 99  Hùng Vương, phường Hải Châu 1 - quận Hải Châu - tp Đà Nẵng.

3. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

- Từ ngày 26/9/2013 đến 17h00 ngày 15/10/2013 (Thí sinh gởi qua đường bưu điện sẽ căn cứ ngày tháng theo dấu bưu điện)

- Thí sinh được phép rút lại hồ sơ xét tuyển đã nộp, hạn cuối đến 17h00 ngày 10/10/2013. Trường không hoàn trả lệ phí xét tuyển cho những thí sinh xin rút hồ sơ.

Điều kiện ký túc xá:
Số chỗ trong KTX: 300
Thông báo nhanh:

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển Đại học chính quy

 

            Căn cứ chỉ tiêu đào tạo năm 2013 của trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng;

            Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;.

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng thông báo xét tuyển đào tạo Đại học hệ chính quy năm 2013 như sau:

 

1. CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN:

 

 Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Chỉ tiêu dự kiến

52720501

Điều dưỡng

B

50

52720332

Xét nghiệm y học

B

50

52720401

Dược học

B

50

 

2. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Thí sinh thi Đại học khối B năm 2013 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tổng điểm 3 môn đạt từ 14 điểm trở lên (không có môn điểm 0). Thí sinh đăng ký xét tuyển phải có đủ các quy định sau:

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2013 có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường thí sinh dự thi cấp và ghi đầy đủ vào phần dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển.

- 01 phong bì có dán tem ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên l�

Quay lại | Thông tin thêm

Thông báo: Địa chỉ để các trường tự cập nhật dữ liệu tuyển sinh: http://ts.edu.net.vn.

Ý kiến bạn

Ngành nghề mà bạn coi là NÓNG nhất và khoái nhất hiện nay?
Ai thường đưa ra lời khuyên, giúp bạn lựa chọn nghề nghiệp?
Thông tin trên ts.edu.net giúp bạn đến đâu trong việc lựa chọn nghề nghiệp?